About lamramcfootbve

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונו של העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק בעלויות המודל. העלות המשוערת של רכוש היומיומי של נדל"ן בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בבת ים – לספק לבנות עבודה ראויה עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.